Click to order
Ваше замовлення
Total: 
Для отримання доступу до продукту залиште свої дані нижче.
Ваше ім’я
Ваш e-mail
За цим email ми надамо вам доступ до ваших продуктів
Ваш телефон
Натискаючи кнопку, ви надаєте згаду на обробку своїх даних. Ми нікому не передаємо вказані вами дані
SOS Реєстрація Цей бот допоможе Вам швидко зорієнтуватись та домовитись за допомогу
 

Частина третя. Податок на додану вартість

Прийняття Закону № 466-IX має на меті боротьбу з ухиленням від сплати податків. Він набув чинності 23.05.2020 р. Ми детально крок за кроком розібрали усі нововведення та пояснюємо, як вони відіб'ються на роботі бізнесу.
Наша команда детально крок за кроком розібрала усі нововведення, що були введені Законом № 466-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві».

Які зміни передбачає даний Закон і чи справді усі вони негативно вплинуть на ведення бізнесу в Україні, як передбачають критики?

У цьому матерілі ми підняли питання, що стосуються нарахування та сплати податку на додану вартість.
 • Суть зміни
 • Оцінка зміни
Порядок реєстрації платників ПДВ
 • У разі добровільної реєстрації особи як платника ПДВ або особи, яка відповідає вимогам, визначеним пп. 6 п. 180.1 ПКУ (реалізує конфісковане майно та ін.), реєстраційна заява подається не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку податкового періоду, з якого такі особи вважатимуться платниками ПДВ.

  Заява про реєстрацію платника ПДВ подається у електронній формі з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги».
 • Негативна зміна. Зобов'язує платника податку до пильності та організованості.

  Негативна зміна. До цього заяву про реєстрацію платника ПДВ подавалася у електронній або паперовій формі.
Поняття податкового зобов'язання для цілей розділу V Податкового кодексу
 • Поняття податкового зобов'язання розширено за рахунок суми коштів, що була сформована за рахунок податкових пільг, що були використані платником податків не за цільовим призначенням чи з порушенням порядку їх надання, встановленим цим Кодексом.
 • Зміна має формальний характер.
Строки для реєстрації зведених податкових накладних
 • Продовжено строки для реєстрації зведених податкових накладних — протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем місяця, в якому вони складені.
 • Позитивна зміна для платника.
Податкові накладні/розрахунки
 • Розширено перелік податкових накладних/розрахунків, при порушенні щодо яких граничного строку реєстрації, на платника податку не покладається обов'язок зі сплати штрафу в розмірі від 10 до 50 відсотків суми податку на додану вартість, зазначеної в таких податкових накладних/розрахунках коригування.

  До таких податкових накладних/розрахунків віднесено податкові накладні/розрахунки:

  • складені на операції, які оподатковуються за нульовою ставкою;

  • складені відповідно до пп. «а» та «б» п. 198.5 ПКУ, та розрахунку коригування,. складеного до такої податкової накладної;

  • складені відповідно до ст. 199 ПКУ, та розрахунку коригування, складеного до такої податкової накладної;

  • складені відповідно до абз.11 п. 201.4 ПКУ.

  Щодо порушення граничних строків реєстрації таких податкових накладних застосовується штраф в розмірі 2 відсотків обсягу постачання (без податку на додану вартість), але не більше 1020 гривень, при реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних.

  Штраф на період зупинення реєстрації податкових накладних до прийняття відповідного рішення щодо відновлення реєстрації таких податкових накладних/розрахунків коригування не застосовується.

  За відсутність реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної та/або розрахунку коригування до такої податкової накладної, після спливу 10 календарних днів, наступних за днем отримання платником податку податкового повідомлення-рішення, — тягне за собою накладення на платника податку штрафу в розмірі 50 відсотків суми податкових зобов'язань з податку на додану вартість.
 • Зміна має позитивний характер для платників податку, розмір штрафної санкції є значно нижчим.
Порядок перереєстрації платника ПДВ
 • У разі перетворення юридичної особи або зміни даних (податковий номер, найменування), а також розбіжностей чи помилок у Реєстрі платників ПДВ, не пов'язаних з ліквідацією, проводиться перереєстрація платника ПДВ.

  Для перереєстрації платник подає реєстраційну заяву протягом 10 робочих днів.
 • Позитивні зміни. Дані положення були відсутні у попередній редакції.
База оподаткування ПДВ
 • Визначено базу оподаткування для операцій з вивезення товарів за межі митної території України.

  Базою оподаткування є договірна (контрактна) вартість таких товарів, зазначена в митній декларації, оформленій відповідно до вимог Митного кодексу України.

  При визначенні бази оподаткування з постачання електричної енергії не поширюється вимога, за якої база оподаткування не може бути нижче ціни придбання таких товарів/послуг.
 • Позитивні зміни. Дані положення були відсутні у попередній редакції.
Операції, що звільнені від оподаткування
 • Розширено перелік операцій, що звільнені від оподаткування.

  До таких віднесені операції з ввезення на митну територію України племінних чистопородних тварин, племінних (генетичних) ресурсів за кодами згідно з УКТ ЗЕД 0101 10 10 00, 0102 10 10 00, 0102 10 30 00, 0103 10 00 00, 0104 10 10 00, 0511 10 00 00, 0511 99 85 10, що здійснюються суб'єктами спеціального режиму оподаткування, встановленого статтею 209 цього Кодексу. Операції з подальшої поставки зазначених племінних чистопородних тварин або племінних (генетичних) ресурсів оподатковуються у загальному порядку, встановленому цим Кодексом.
 • Позитивні зміни для сільськогосподарських товаровиробників.
Операції, які не є об'єктом оподаткування
 • Доповнено перелік операцій, які не є об'єктом оподаткування.

  • При передачі майна (конфіскованого майна, знахідок, майна, визнаного безхазяйним, скарбів, майна, за яким не звернувся власник до кінця строку зберігання (у тому числі майна, визначеного у статті 184 Митного кодексу України)), що за правом успадкування чи на інших законних підставах переходить у власність держави, у розпорядження державних установ або організацій, уповноважених здійснювати їх збереження або постачання згідно із законодавством.

  • Операції з безоплатної передачі зазначеного в цьому пункті майна у випадках, визначених законодавством, у володіння і користування державних органів, установ (організацій), які утримуються за рахунок бюджетних коштів, а також закладів, в яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей.
 • Позитивні зміни. Дані положення були відсутні у попередній редакції. Операції при передачі майна мали статус операцій, що звільняються від оподаткування.
Податковий кредит
 • Платники податку, які застосовують касовий метод податкового обліку, суми податку, зазначені в податкових накладних/розрахунках коригування до таких податкових накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних, та не включені до податкового кредиту протягом періоду 1095 календарних днів з дати складення таких податкових накладних/розрахунків коригування до таких податкових накладних у зв'язку з відсутністю фактів списання коштів з банківського рахунку (видачі з каси) платника податку або надання інших видів компенсацій вартості поставлених (або тих, що підлягають поставці) йому товарів/послуг, мають право на включення таких сум до податкового кредиту у звітному податковому періоді, в якому відбулося списання коштів з банківського рахунку (видачі з каси) платника податку або надання інших видів компенсацій вартості поставлених (або тих, що підлягають поставці) йому товарів/послуг, але не пізніше ніж через 60 календарних днів з дати такого списання, надання інших видів компенсацій.

  Відносяться до податкового кредиту суми ПДВ підтверджені, зокрема, тимчасовими, додатковими та іншими видами митних декларацій, за якими сплачується ПДВ при ввезенні товарів.

  Платники ПДВ, які застосовують касовий метод, у випадку, якщо оплата придбаних товарів/послуг здійснюється більше ніж через 1095 календарних днів, зможуть включити до складу податкового кредиту суми ПДВ у звітному періоді, у якому такі товари (послуги) були сплачені, але не пізніше ніж через 60 календарних днів з дати такої оплати.

  В разі здійснення операцій з вивезення товарів за межі митної території України, база оподаткування яких, визначена відповідно до пункту 189.17 статті 189 цього Кодексу, є нижчою за ціну придбання таких товарів (звичайну ціну для самостійно виготовлених товарів), у разі придбання або виготовлення таких товарів з податком на додану вартість (для товарів, придбаних або виготовлених до 1 липня 2015 року – у разі якщо під час такого придбання або виготовлення суми податку були включені до складу податкового кредиту), платник податку зобов'язаний нарахувати податкові зобов'язання, виходячи з перевищення ціни придбання товарів (звичайної ціни для самостійно виготовлених товарів) над їх договірною (контрактною) вартістю, зазначеною в митній декларації, оформленій відповідно до вимог Митного кодексу України, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних в терміни, встановлені цим Кодексом для такої реєстрації, податкову накладну.
 • Позитивні зміни. Дані положення були відсутні у попередній редакції.
Тимчасові пільги з ПДВ
 • Встановлено тимчасову, до 31.12.2020 року, пільгу з ПДВ для операцій з передачі транспортних засобів малозабезпеченим верствам населення, а також органам спеціального призначення.
 • Позитивні зміни. До внесення змін до операцій з експорту сої та ріпаку застосовувався режим звільнення від оподаткування ПДВ, який виключав можливість декларування до відшкодування сум ПДВ за такими операціями.
Електронне адміністрування ПДВ
 • Зміни стосуються розрахунку суми реєстраційного ліміту. У формуванні показника ∑ПопРах будуть враховуватись, зокрема, суми коштів, вилучені та зараховані податковим органом на електронний рахунок платника ПДВ відповідно ст. 95 ПКУ в рахунок погашення податкового боргу з ПДВ за задекларованими до сплати податковими зобов'язаннями за періоди, починаючи з 1 липня 2015 року, визначеними у декларації з ПДВ або уточнюючому розрахунку.
 • Позитивні зміни. Врегульовано питання врахування у системі електронного адміністрування податку суми коштів, вилучених та зарахованих контролюючим органом на рахунок платника податку відповідно до статті 95 ПК України в рахунок погашення податкового боргу з ПДВ по задекларованих до сплати податкових зобов'язаннях.
Звітні (податкові) періоди
 • Звітним (податковим) періодом є один календарний місяць.
 • Позитивні зміни. Раніше такий термін складав місяць та квартал для деяких платників. Дані зміни прийняті з метою спрощення адміністрування ПДВ, застосування єдиного підходу до формування показників звітності та їх відображення в інформаційних системах ДПС.

»

Не забудьте підписатися, щоб отримувати всі матеріали першими
Made on
Tilda