Click to order
SOS Реєстрація Цей бот допоможе Вам швидко зорієнтуватись та домовитись за допомогу

Юридична програма «Агро»

Програма для аграрного бізнесу, що містить 160 юридичних продуктів для комплексного забезпечення потреб підприємств
- Виявлення та оперативне вирішення актуальних правових питань агробізнесу

- Отримання фінансової та іншої необхідної допомоги від держави, фондів та інвесторів

- Розвиток агробізнесу, його вихід на нові ринки, масштабування

- Комплексну безпеку бізнесу
Що забезпечує програма «Агро»?
Для чого створені 160 продуктів юридичної програми «Агро»?
1. СУДОВІ СПОРИ В АГРОБІЗНЕСІ
 • Розробка стратегії захисту прав та інтересів клієнта під час вирішення спорів різної категорії
 • Комплексна стратегія захисту у спорах щодо подвійної оренди землі, права власності на врожай, незаконних дій державних реєстраторів, а також в кримінальних провадженнях, пов’язаних із незаконними діями опонентів
 • Представництво інтересів клієнта у господарських справах, пов’язаних із невиконанням договірних зобов’язань контрагентами
 • Міжнародний арбітраж
 • Представництво інтересів клієнта у вирішені спорів, пов’язаних із неправомірними діями та рішеннями органів державної влади та місцевого самоврядування
 • Виконання арбітражних рішень в Україні та за кордоном
 • Представництво інтересів клієнта при вирішенні земельних спорів у судовому порядку та шляхом переговорів (медіації):
  - спори про визнання недійсними договорів оренди землі;
  - спори про розірвання договорів оренди,
  - спори щодо неправомірного заволодіння майном агропідприємств
 • Стягнення складних заборгованостей з холдингових компаній і бенефіціарів боржника
 • Захист інтересів клієнта у всіх видах судочинства. Представництво інтересів клієнта в судах по всіх інших категоріях справ
 • Арешт активів боржників / їх акціонерів / бенефіціарів за кордоном
 • Здійснення представництва інтересів клієнта на стадії виконавчого провадження
 • Стягнення збитків та інші методи притягнення до відповідальності іноземних іноземних директорів, які діяли не в інтересах компанії
 • Захист клієнтів від агресивних дій конкурентів щодо захоплення земельного банку, сільськогосподарської техніки, врожаю та складських потужностей
 • Стягнення заборгованості з іноземних контрагентів в іноземних судах / арбітражах (для звичайних ЗЕД контрактів) — від досудового листування до виконання рішення суду / арбітражу проти боржника
 • Захист від позовів іноземних контрагентів в іноземних судах / арбітражах
 • Залучення фінансування для покриття витрат на участь у іноземних судах та арбітражах (third party funding)
 • Участь у процесах захисту бізнесу після нещасних випадків на виробництві
 • Недобросовістна конкуренція
 • Захист ділової репутації та бізнесу від 3-х осіб
2. ВЗАЄМОДІЯ З ОРГАНАМИ ВЛАДИ
 • Лобіювання інтересів агрокомпанії в державних органах та органах місцевого самоврядування
 • АМКУ. Дозвіл на концентрацію та узгоджені дії
 • Підготовка відповідей на запити органів державної та місцевої влади
 • Комплексна взаємодія з органами державної влади. Ведення переговорів щодо пільгових умов підключення до джерел енергії, виділення земельних ділянок для будівництва виробничих комплексів
 • Підготовка необхідної документації для одержання дозволів, ліцензій тощо; отримання ліцензій та дозвільних документів
 • Юридичний супровід перевірок контролюючими органами, оскарження результатів перевірок, рішень та актів контролюючих органів
 • Захист прав та інтересів клієнта в адміністративному та судовому порядку від неправомірних та незаконних дій і рішень органів державної та місцевої влади
 • Правовий супровід участі в тендерах
3. ЗЕМЛЕ- ТА ПРИРОДО КОРИСТУВАННЯ
 • Юридичний аудит щодо виявлення порушень екологічного законодавства
 • Застосування антимонопольного законодавства у сфері землекористування
 • Правовий супровід процесів отримання екологічних ліцензій, дозвільної документації на користування природними ресурсами (дозволу на спеціальне водокористування, використання надр, використання лісових ресурсів тощо)
 • Проведення аудиту земельного банку на предмет відповідності (зареєстровані з помилками, конфліктні земельні ділянки / паї та інше)
 • Оскарження неправомірних відмов у наданні дозвільних документів
 • Проведення аудиту дотримання вимог екологічного законодавства. Доопрацювання необхідної дозвільної бази
 • Представництво інтересів клієнта під час проведення перевірок Державною екологічною інспекцією України, Державною інспекцією сільського господарства України, Державною архітектурно-будівельною інспекцією України та іншими контролюючими органами; оскарження результатів перевірок
 • Приведення у відповідність договорів із третіми особами щодо користування окремими об'єктами земельного банку клієнта, їх систематизація
 • Розробка механізму і супровід угод щодо придбання земельного активу
 • Дозволи на спеціальне користування надрами. Врегулювання конфліктів та потенційних ризиків в частині спеціального користування
 • Аудит порядку сплати та нарахування обов'язкових платежів, що стосуються земельного банку. Виявлення переплат
4. ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В АГРОБІЗНЕСІ
 • Структурування та супровід інвестиційних проектів в агарному бізнесі
 • Придбання акцій внутрішніх та іноземних компаній
 • Супроводження процесів купівлі / продажу агробізнесу
 • Придбання облігацій внутрішніх та іноземних компаній
 • Проведення due diligence об’єкта інвестування
 • Купівля сертифікатів корпоративних та пайових фондів
 • Підготовка документації та юридичний супровід процесів фінансування підприємств аграрного сектору пов’язаними особами, банками, міжнародними фінансовими організаціями
 • Створення під клієнта інституту спільного інвестування з унікальною структурою
 • Правовий супровід участі агрокомпанії у державних програмах розвитку сільського господарства
 • Податкова оптимізація для інвесторів. Мінімізація податкового навантаження
 • Правовий супровід ревізійних заходів контролю за діяльністю об'єкта інвестування. Виявлення і мінімізація ризиків
5. ПОДАТКОВІ ТА МИТНІ ПИТАННЯ
 • Підбір оптимальної системи оподаткування, податкове структурування агробізнесу
 • Підготовка до податкової перевірки. Аудит дотримання вимог чинного законодавства у період, що заплановано перевірити. Участь у податковій перевірці та контроль за дотриманням вимог законодавства ревізорами
 • Юридичний супровід експортно-імпортних операцій (підготовка документації для митних, податкових органів, банків)
 • Розблокування податкових накладних. Виключення клієнта з реєстру ризикових платників
 • Представництво інтересів клієнта у відносинах із органами Державної фіскальної служби України
 • Супровід процесу оскарження результатів перевірки та інших дій / бездіяльності фіскальних органів
 • Оскарження дій та рішень органів фіскальної служби, захист прав клієнта в адміністративному та судовому порядку у разі незаконних дій з боку фіскальних органів влади
 • Організація процесу оптимізації за допомогою корпоративних та пайових інвестиційних фондів
 • Оптимізація оподаткування експортоорієнтованого бізнесу
 • Мінімізація податкового навантаження по податку на нерухоме майно. Усунення недоліків у системі
 • Мінімізація ризиків. Аудит господарських операцій, що мають ознаки нереальних
 • Супровід експортних операцій
 • Супровід імпортних операцій
6. СТВОРЕННЯ ТА ПІДТРИМКА АГРОБІЗНЕСУ
 • Підбір оптимальної організаційно-правової форми ведення аграрного бізнесу. Міжнародне структурування агробізнесу
 • Корпоративна структура. Цілісність активів
 • Розробка документів щодо створення та реєстрації аграрного бізнесу, правовий супровід взаємодії з органами влади
 • Супровід імплементації системи HACCP в Україні
 • Налагодження корпоративного управління в сільськогосподарському бізнесі
 • Формування і подання декларацій про готовність виробничих потужностей. Супровід контрольних вхідних перевірок компетентних органів
 • Консультування з питань трудового права (звільнення осіб, прийняття їх на роботу, укладення трудових та цивільно-правових договорів тощо)
 • Реєстрація та супровід захисту виробництва патентованих продуктів
 • Захист від рейдерства, шахрайства, корупції, викрадення матеріальних активів та витоку інформації
 • Корпоративні спори
 • Регуляторні питання. Пакетні дозвільні процедури. Комлексне ліцензування
 • Антимонопольні розслідування, дозвільні процедури в АМКУ та інші питання конкурентного права
 • Супровід реєстрації змін до державних реєстрів та установчих документів
 • Питання, пов'язані з реєстрацією прав на об'єкти інтелектуальної власності, захист прав інтелектуальної власності, ліцензування, патентування
 • Захист персональних даних та комерційна таємниця
7. ОПЕРАЦІЇ ІЗ ЗЕМЛЕЮ ТА ІНШОЮ НЕРУХОМІСТЮ
 • Правовий супровід процедур отримання земельних ділянок та іншої нерухомості, процедур будівництва складських приміщень, елеваторів тощо
 • Продаж активів: передпродажна підготовка, максимізація ціни продажу, оптимізація оподаткування
 • Розробка договорів оренди (суборенди) земельної ділянки (паю), договорів купівлі-продажу земельної ділянки, договорів суперфіцію, емфітевзису та сервітуту
 • Розробка проектів договорів (купівля-продаж, міна, дарування, оренда, іпотека, застава майнових прав, інвестиційні договори, спільна власність і т.п.) та інших похідних угод (оренда торгових площ, охорона об'єкту і обслуговування нерухомості, відшкодування комунальних платежів і т.п.) щодо об'єктів нерухомості та будівництва, а також повний правовий супровід їх виконання і закриття
 • Структурування та супровід транзакцій із нерухомим майном, в тому числі із земельними ділянками
 • Консультування з усіх питань процедури отримання дозволів на будівництво та на здійснення будівельних робіт, введення збудованих об'єктів в експлуатацію
 • Правовий супровід процедур приватизації земельних ділянок та нерухомого майна
 • Розробка та погодження технічної документації із землеустрою
 • Юридичний супровід земельних аукціонів та підготовка усієї необхідної документації для взяття участі в торгах
 • Розробка договорів іпотеки нерухомого майна, юридичний супровід укладення таких договорів
 • Придбання активів: безпека, мінімізація ціни придбання, оптимизація оподаткування
8. ДОГОВІРНА РОБОТА. ТОРГОВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ
 • Розробка та підготовка договорів поставки, купівлі-продажу, перевезення та експедирування (будь-яким різновидом транспорту: морським, залізничним, автомобільним тощо)
 • Зовнішньоторговельні контракти, митний та експортний контроль
 • Розробка договорів складського зберігання (зокрема й на елеваторах)
 • Створення трейдингової компанії в іноземній юрисдикції
 • Розробка та супровід укладення договорів у сфері лізингу, страхування та застави майна (техніки, товару)
 • Супровід виходу на іноземні ринки. Допомога у пошуку контрагента. Співпраця з дипломатичними установами
 • Розробка договорів інвестування, зокрема збільшення статутного капіталу шляхом внесення сільськогосподарської техніки
 • Супровід виходу на іноземні ринки. Допомога у пошуку контрагента. Співпраця з дипломатичними установами
 • Розробка договорів зовнішньоекономічної діяльності
 • Комплексний аудит контрагента
 • Юридичний супровід та представництво інтересів клієнта на етапі укладання договорів із контрагентами. Комплексний аудит контрагента
9. АГРАРНІ РОЗПИСКИ, ІНШІ ФІНАНСОВІ ДОКУМЕНТИ
 • Консультування у сфері фінансування аграрного бізнесу за допомогою аграрних розписок, векселів, кредитних коштів, форвардних програм
 • Юридичний супровід та представництво інтересів клієнта на етапі укладання договорів із контрагентами та оформлення аграрних розписок
 • Розробка документації для належної та повної реалізації певного інструменту фінансування аграрного бізнесу
 • Розробка аграрних розписок, форвардних контрактів, контрактів поставки, виконавчих написів нотаріуса
 • Консультування на стадії виконання аграрних розписок
 • Консультування з питань реалізації та впровадження аграрних розписок як інструменту фінансування аграрного бізнесу
 • Розробка документації по супроводу обігу аграрних розписок та на стадії стягнення на заставне майно
10. АКЦІОНЕРИ, ІНВЕСТОРИ, ПЕРСОНАЛ
 • Посилення позицій компанії відносно співробітників. Розробка базових систем штатної документації
 • Оцінка і попередження ризиків особистої відповідальності бенефіціара за операціями групи
 • Структурування відносин з топменеджментом
 • Корекція репутації бенефіціара / компанії (виключення зі списків «PEP» та інших «чорних» списків, які перевіряють іноземні банки і потенційні партнери)
 • Формування корпоративної структури бізнесу
 • Переділ бізнесу через суди / арбітраж, притягнення до відповідальності недбайливих бізнес-партнерів та інші дії щодо них у разі порушення договору / домовленості про спільне ведення бізнесу
 • Формування корпоративної структури бізнесу. Розподіл повноважень між власниками. Структурування процесу впливу кожного учасника на діяльність компанії. Формування статуту із особливостями управління. Укладання корпоративного контракту
 • Захист від позовів партнерів по бізнесу (в т.ч. колишніх і майбутніх (не відбулися) в іноземних судах і арбітражах (корпоративні спори)
 • Врегулювання відносин між власниками бізнесу
11. ФІНАНСУВАННЯ БІЗНЕСУ
 • IPO діагностика. Аналіз готовності фінансової звітності і відповідність її вимогам US GAAP. Аналіз бухгалтерської звітності на предмет її відповідності МСФЗ або US GAAP. Супровід оцінки вартості компанії. Оптимізація процесу та вибір оптимального варіанту ціноутворення. Аудит корпоративної структури. Податкова структуризація
 • Залучення коштів на міжнародному ринку боргового капіталу через розміщення єврооблігацій, депозитних розписок
 • Торгове фінансування під покриття ЕКА (відстрочка платежу до 180 днів) з метою імпорту товарів, обладнання та техніки
 • Реструктуризація заборгованості перед міжнародними та українськими кредиторами
 • Хеджування ризиків, валютні та товарні деривативи
 • Передекспортне структуроване фінансування експортера с/г продукції
 • Фінансування під іпотеку землі / права оренди землі
 • Фінансування імпорту складного обладнання і техніки
 • Фінансування будівництва (фонди фінансування будівництва, фонди операцій з нерухомістю, цільові облігації, інші альтернативні схеми фінансування будівництва)
 • Пошук та залучення контрагента для трансакції: покупець на бізнес або частину бізнесу, покупці на активи
 • Залучення інвестиційних фондів для фінансування агропроектів
 • Фінансування з метою будівництва (реновації) основних засобів (термінали, елеватори, склади, річковий флот, перевалочні пункти)
12. ФІНАНСОВА ПІДПРИМКА ВІД ДЕРЖАВИ
 • Супровід отримання пдв-дотації від держави. Аналіз можливості отримання дотації. Внесення с/г товаровиробника до Реєстру отримувачів дотацій. Контроль за отриманням фінансування від держави
 • Супровід отримання фінансової підтримки для розвитку садівництва, виноградарства та хмелярства
 • Підбір програми на державному та / або місцевому рівні для конкретного с/г суб'єкта господарювання з метою отримання додаткового фінансування від держави шляхом надання поворотної або безповоротної фінансової допомоги
 • Забезпечення часткової компенсації вартості с/г техніки та обладнання вітчизняного виробництва
 • Супровід отримання фінансової підтримки від держави шляхом «здешевлення кредитів». Відшкодування відсотків за деякими кредитами. Контроль за отриманням фінансування від держави
 • Супровід отримання державної підтримки через доплати на користь застрахованих осіб - членів/голів сімейних фермерських господарств
 • Фінансування з метою будівництва (реновації) основних засобів (термінали, елеватори, склади, річковий флот, перевалочні пункти)
13. АУДИТ ЗАБОРГОВАНОСТІ
 • Аудит кредиторської заборгованості. Структурування. Ведення переговорів із кредиторами. Реструктуризація заборгованості. Формування бази договорів про порядок виконання грошових зобов'язань і прощення боргу
 • Аудит дебіторської заборгованості. Структурування. Ведення переговорів із дебіторами. Реструктуризація заборгованості. Формування бази договорів про порядок виконання грошових зобов'язань і прощення боргу
 • Організація процедури стягнення проблемної заборгованості. Реалізація іпотечного застереження. Супровід виконання процедури стягнення. Ініціювання банкрутсва боржника, супровід процесу
 • Врегулювання конфліктів з органами державної влади та місцевого самоврядування. Розтермінування податкового боргу
14. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
 • Документальне оформлення процесу реорганізації
 • Супровід ліквідації за рішенням суду
 • Супровід ліквідації за рішенням власника
 • Супровід процедури банкрутства
 • Експрес-ліквідація
15. КИТАЙ СТВОРЕННЯ ТОРГОВЕЛЬНОЇ КОМПАНІЇ
 • Створення юридичної особи
 • Відкриття рахунку в банку
 • Отримання ліцензії на експорт-імпорт
 • Підготовка договорів на митне оформлення продукції
 • Підготовка внутрішніх договорів з контрагентами КНР на постачання продукції
 • Підготовка договорів щодо складської і транспортної логістики
 • Підготовка договорів на проведення сертифікації продукції
 • Підготовка трудових договорів
 • Отримання ліцензії на торгівлю продуктами харчування
16. КИТАЙ — ВИХІД У ФОРМАТІ ПРОДУКТУ
 • Підготовка договорів ЗЕД
 • Перевірка китайських контрагентів
 • Судові спори на території КНР
17. АВТОМАТИЗАЦІЯ ЮРИДИЧНИХ ПРОЦЕСІВ
 • Корпоративні навчання інхауз-юристів. Формування юридичного департаменту. Створення систем моніторингу за їхньою діяльністю. Визначення ключових KPI
 • Автоматизація кадрового документообігу: прийняття на роботу / звільнення, розрахунок робочого часу, зміна штатного розпису, оформлення відряджень, оформлення відпусток
 • Автоматизація документообігу, впровадження системи оцифрування документів, запровадження систем обміну документами у електронному форматі. Інтеграція електронних первинних документів
 • Інтеграція LegalTech-технологій

Залишайте заявку щоб отрмати доступ до програми «Агро», яка повністю закриває потреби аграрного бізнесу
Main Business Partner
Понад 5 років ми системно обслуговуємо вітчизняні та іноземні компанії, що ведуть господарську діяльність в Україні.

Наша мета — вклад у розвиток економіки країни шляхом надання юридично-консалтингового супроводу підприємцям на максимально якісному рівні.

Ми надаємо українському бізнесу послуги якості швейцарського годинника. Саме тому у МВР діють правила, алгоритми й затверджені процеси як готовий фундамент для глобальної компанії національного значення.
Юридична компанія
– це новий рівень Вашого бізнесу.
З нами уже працюють
Компанії, які працюють із Main Business Partner

Залишайте заявку та отримайте доступ до програми «Агро», яка повністю закриває потреби аграрного бізнесу
Made on
Tilda