Click to order
Ваше замовлення
Total: 
Для отримання доступу до продукту залиште свої дані нижче.
Ваше ім’я
Ваш e-mail
За цим email ми надамо вам доступ до ваших продуктів
Ваш телефон
Натискаючи кнопку, ви надаєте згаду на обробку своїх даних. Ми нікому не передаємо вказані вами дані
SOS Реєстрація Цей бот допоможе Вам швидко зорієнтуватись та домовитись за допомогу
 

Досудова санація як захист бізнесу від банкрутства

Підприємства можуть відновити платоспроможність, провести розрахунки з кредиторами, зберегти робочі місць та й сам суб’єкт господарювання завдяки санації. Розповідаємо детальніше про процедуру та її особливості.
У час кризи чимало підприємств опинилися в ситуації, коли їх не можна назвати повністю неплатоспроможними, вони навіть отримують певний дохід, а складне фінансове становище — лише тимчасове.

В такій ситуації підприємства можуть відновити платоспроможність, провести розрахунки з кредиторами, зберегти робочі місць та й сам суб’єкт господарювання завдяки санації.

Цей спосіб відновлення платоспроможності боржника передбачений положеннями Кодексу України з процедур банкрутства (КУзПБ).
Що таке досудова санація боржника?
Санація — система заходів, які здійснюються для запобігання банкрутства і фінансового оздоровлення підприємств і банків за допомогою держави і крупних банків.

Ця процедура дозволяє забезпечити інтереси як кредиторів щодо повернення коштів, так і самого боржника, який отримує шанс розрахуватись з ними та продовжувати вести бізнес.

Реабілітація фінансового становища підприємства може здійснюватись у судовому та позасудовому порядку.

Останній варіант часто більш ефективний, хоча й не такий популярний серед підприємців.

Санацію боржника до відкриття провадження у справі про банкрутство може здійснювати засновник (учасник, акціонер) боржника, власник майна (орган, уповноважений управляти майном) боржника та інші особи.

Особливості та переваги досудової санації

Ось на які аспекти варто звернути увагу перед початком досудової санації боржника:
 • 1
  Швидкість процедури
  Протягом п'яти днів від дня надходження заяви про затвердження плану санації суд повинен винести ухвалу про її прийняття, відмову в її прийнятті або залишення її без розгляду.
 • 2
  Необмежений строк санації
  Разом з тим, КУзПБ не обмежує строк, необхідний боржнику для розроблення плану санації та й самого фінансового оздоровлення та погашення вимог кредиторів. Боржник має можливість самостійно встановити, який період часу йому потрібен для того, щоб реалізувати план досудової санації.
 • 3
  Вибір кредиторів, чиї вимоги будуть задоволені
  Боржник також самостійно вирішує, які кредитори братимуть участь у плані санації, тобто яку заборгованість він не спроможний реально погасити без застосування процедури досудової санації.

  Також передбачена можливість поділу кредиторів на категорії залежно від виду вимог та встановити різні умови повернення боргів для кожної із таких категорій.

  Кредитори, чиї вимоги не були включені до плану досудової санації, можуть стягнути свій борг у судовому порядку.

  А ось кредитори, які були включені у план санації, не можуть ініціювати провадження у справі про банкрутство боржника, якщо останній належним чином виконує план санації.
 • 4
  Мораторій на задоволення вимог кредиторів
  Якщо суд виніс ухвалу про прийняття заяви боржника, останній захищений мораторієм на задоволення вимог кредиторів, який діятиме протягом часу розгляду заяви судом аж до винесення ухвали про її затвердження або відмову в її затвердженні.
 • 5
  Списання безнадійної заборгованості перед державними органами
  У разі якщо план санації передбачає розстрочення, відстрочення або списання боргів чи їх частини, план санації вважається схваленим органом стягнення в частині задоволення вимог з податків, зборів (обов’язкових платежів) на умовах плану санації без необхідності голосування органу стягнення. 

  При цьому податковий борг, який виник у строк, що передував трьом рокам до дня проведення зборів кредиторів, визнається безнадійним та списується, а податковий борг, який виник пізніше, розстрочується (відстрочується) або списується на умовах плану санації, що мають бути не гіршими, ніж умови задоволення вимог кредиторів, які проголосували за схвалення плану санації.
 • 6
  Захист прав кредиторів
  Норми КУзПБ крім надання широкого кола можливостей та ряду переваг для боржника, захищає права кредиторів.

  Зокрема, план санації має містити заходи щодо нагляду за виконанням плану санації, які дозволяють кредиторам контролювати процес. У разі формального підходу боржника до своїх обов’язків кредитор може звернутись до суду з заявою про припинення процедури санації.

  Також якщо кредитор, який не брав участі в голосуванні або проголосував проти схвалення плану санації, доведе суду, що його вимоги будуть задоволені в більшому обсязі шляхом ліквідації боржника, то господарський суд може відмовити в затвердженні плану санації.

Етапи проведення досудової санації

Кодекс України з процедур банкрутства передбачає такі етапи здійснення досудової санації:
 • 1
  Прийняття рішення засновниками боржника про проведення досудової санації та розроблення плану санації
 • 2
  Схвалення зборами кредиторів боржника плану санації
 • 3
  Подання схваленого плану санації на затвердження до господарського суду
 • 4
  Винесення господарським судом ухвали про прийняття заяви про затвердження плану санації та встановлення мораторію на задоволення вимог кредиторів
 • 5
  Опублікування господарським судом повідомлення про прийняття до розгляду заяви про затвердження плану санації
 • 6
  Винесення господарським судом ухвали про затвердження плану санації та скасування мораторію на задоволення вимог кредиторів
 • 7
  Виконання заходів, передбачених планом санації
 • 8
  Винесення господарським судом ухвали про затвердження звіту про виконання плану санації
Особливістю досудової санації є те, що ініціювати її проведення може тільки боржник за рішенням його засновників (учасників, акціонерів). 

Також він зобов’язаний розробити план санації, на підставі якого вона відбуватиметься, та скликати збори кредиторів для його схвалення.

План санації повинен містити:

 • розміри, порядок і строки погашення вимог кредиторів, які беруть участь у санації;
 • заходи щодо виконання плану санації та нагляду за виконанням плану санації;
 • обсяг повноважень керуючого санацією (у разі його призначення).

План санації також може включати:

 • поділ кредиторів, які беруть участь у санації, на категорії залежно від виду вимог та наявності (відсутності) забезпечення вимог таких кредиторів;
 • різні умови задоволення вимог для кредиторів різних категорій;
 • заходи з отримання позик чи кредитів;
 • умови (заходи) відновлення платоспроможності боржника, які може містити план санації під час судової процедури санації.

Заходами відновлення платоспроможності боржника у досудовій санації можуть бути: 

 • реструктуризація підприємства;
 • перепрофілювання виробництва;
 • закриття нерентабельних виробництв;
 • відстрочення, розстрочення або прощення боргу чи його частини;
 • виконання зобов’язання боржника третіми особами;
 • задоволення вимог кредиторів в інший спосіб;
 • ліквідація дебіторської заборгованості;
 • реструктуризація активів боржника;
 • продаж частини майна боржника;
 • виконання зобов’язань боржника власником боржника та його відповідальність за невиконання взятих на себе зобов’язань;
 • відчуження майна та погашення вимог кредиторів шляхом заміщення активів;
 • звільнення працівників боржника, які не можуть бути задіяні в процесі виконання плану санації;
 • одержання кредиту для виплати вихідної допомоги працівникам боржника, які звільняються згідно з планом санації, що відшкодовується позачергово за рахунок продажу майна боржника;
 • одержання позик та кредитів, придбання товарів у кредит;
 • інші заходи з відновлення платоспроможності боржника.

До плану санації додається ліквідаційний аналіз, який свідчить про вигідність для кредиторів виконання плану санації порівняно з ліквідацією боржника. До плану санації може додаватися також фінансовий аналіз, який підтверджує здатність боржника виконувати умови плану санації.

Підготовлений боржником план санації підлягає схваленню кредиторами, які беруть участь у плані санації.

Після схвалення плану санації боржник протягом 5 днів подає до господарського суду за територіальною юрисдикцією заяву про затвердження плану санації.
До заяви про затвердження плану санації додають:

 • план санації;
 • документи, що підтверджують схвалення плану санації;
 • список кредиторів із зазначенням їх найменування або ім'я, місцезнаходження або місця проживання чи перебування, ідентифікаційного коду або реєстраційного номера облікової картки платника податків та суми заборгованості.

Господарський суд протягом 5 днів з дня отримання заяви виносить ухвалу про 
прийняття або відмову в її прийнятті, або повертає її та додані до неї документи без розгляду.

Суд може відмовити в затвердженні плану санації, якщо:

 • під час схвалення плану санації було допущено порушення законодавства, що могли вплинути на результат голосування загальних зборів кредиторів;
 • кредитор, який не брав участі в голосуванні або проголосував проти схвалення плану санації, доведе, що в разі ліквідації боржника його вимоги були б задоволені в розмірі, що перевищує розмір вимог, які будуть задоволені відповідно до умов плану санації; та
 • боржник надав недостовірні відомості, що є суттєвими для визначення успішності плану санації.

Якщо план санації боржника затверджено, із цього моменту починається його виконання.

Не забудьте підписатися, щоб отримувати всі матеріали першими
Made on
Tilda